Rumi (1207 – 1273)

contemplation field beyond
alicepopkorn / CC

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,
there is a field. I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language, even the phrase each other
doesn’t make any sense.

~ Rumi (1207-1273)

 
(Preko ideje pravilnega in napačnega delovanja,
je polje. Tam se bova srečala.

Ko duša leže v tisto trato,
je svet prepoln, da bi o njem govorili.
Ideje, jezik, celo fraza drug drugega
nima nobenega smisla. )

0 Responses to “Rumi (1207 – 1273)”


  • No Comments

Leave a Reply