sv. Pavel ~ Sadovi duha in dela mesa

naslednji odstavek je ravno tako velikokrat citiran, tudi izven (strogo) krščanskih krogov, npr. E.Haich.

sv. Pavel, Pismo Galačanom, 5,16-26; ‘Sadovi duha in dela mesa’:
(http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=gal+5&id3=1&pos=0&set=6&l=sl&idp0=4&idp1=8&idp2=39)

16 Pravim torej: Dajte se voditi duhu in nikar ne strezite poželenju mesa. 17 Zakaj meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč medsebojno nasprotujeta, tako da ne delate tega, kar bi hoteli. 18 Toda če se daste voditi duhu, niste pod postavo. 19 Sicer pa so dela mesa znana. To so: nečistovanje, nesramnost, razuzdanost, 20 malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, jeza, častihlepnost, razprtije, strankarstvo, 21 nevoščljivost, pijančevanje, žretje in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali božjega kraljestva.
22 Sad duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. 24 Tisti, ki so Kristusovi, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. 25 Če živimo iz duha, tudi delajmo po duhu. 26 Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.

0 Responses to “sv. Pavel ~ Sadovi duha in dela mesa”


  • No Comments

Leave a Reply