Archive for the 'Pot v notranjost' Category

“Na tem svetu je vse na glavo obrnjen”

 

“Živimo v državi/civilizaciji, kjer doktorji uničujejo zdravje, odvetniki uničujejo pravico, univerze uničujejo znanje, vlade uničujejo svobodo, mediji uničujejo informacije, religije uničujejo moralo, in naše banke uničujejo ekonomijo.” Chris Hedges

 

Pa vendar je to že precej starodaven koncept:

(1) nekaj časa nazaj sem že omenil apostola Pavla: “16 Dajte se voditi duhu in nikar ne strezite poželenju mesa. 17 Zakaj meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč medsebojno nasprotujeta, /…/”

(2) pomenljiva je tudi dvanajsta (12.) karta velike arkane pri TAROTu, ‘The Hanged Man’, Viseči/obešen človek:
haich_tarot-Oswald-Wirth-12-the-hanged-man
 

Elisabeth Haich, v ‘The Wisdom of the Tarot’ (1981) zapiše takole:

Ta slika predstavlja zelo čudno stanje zavesti, in kdor tega ni izkusil, bo zelo težko razumel. V tem stanju so pogledi na svet in dejanja takšnega človeka v diametralnem nasprotju s pogledi in dejanji običajnih ljudi. In zato ker vidi in počne stvari drugače, nenehno prihaja v konflikt s svetom.

Kako lahko nekdo pride do tega, da vidi in počne vse popolnoma nasprotno? /…/

(celoten opis v spodnjih scanih (eng))

Se grebsti za prva mesta ali kdaj dati prednost tudi drugim? Vse obdržati zase in kopičiti in kopičiti, ali kaj od tega tudi deliti? Sem moja moč/vrednost tako zmanjša ali poveča? Bežati od frustracij, bolečine, smrti, ali se s temi stvarmi soočiti? Biti bitke, ali živeti bolj lagodno življenje? Je cilj človeškega življenja zgolj zdravje in dolgo življenje (samo po sebi), ali so morda bolj prvotni Resnica, Modrost, Ljubezen? Je osnova vsega materija, ali je osnova vsega Duh? Je človek v svojem bistvu materialno bitje ali je duhovno bitje? Je človek bitje telesa, materije, hrane in pijače in ostalih snovi, ali mogoče obstaja kaj višjega kar ga gradi? Kaj od mene ostane, če kaj, po smrti telesa?

Različni pogledi, različni odgovori;
različna dejanja, različni učinki/POSLEDICE teh dejanj.
 

haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man-2 haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man-3 haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man-4

Ponavljajoči se vzorec 24 števil v Fibonaccijevem zaporedju

vir: http://www.goldennumber.net/fibonacci-24-pattern/
 

Numerična redukcija je metoda, ki jo uporabljamo pri analizi števil, kjer vse števke števila seštejemo, dokler ne ostale le enomestno število. Na primer, numerična redukcija števila 256 je 4, ker 2+5+6=13 in 1+3=4.

Če uporabimo numerično redukcijo pri Fibonaccijevem zaporedju, dobimo neskončno serijo 24ih ponavljajočih enomestnih števil:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9

Če vzamemo prvih 12 števk in jih seštejemo z drugimi 12imi, in uporabimo numerično redukcijo, imajo vsi seštevki vrednost 9:

 

1. do 12. zreducirano število 1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9
13. do 24. zreducirano število 8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9
1. in 2. vrstica 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18
Numerična redukcija   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 

Ta vzorec sta prispevala Joseph Turbeville in potem še enkrat matematik z imenom Jain.

Pričakovali bi, da obstaja vzorec v Fibonaccijevem zaporedju, saj je vsako naslednje število vsota prejšnjih dveh. Kar ni najbolj znano je to, zakaj se ta vzorec ponovi vsakih 24 števil in zakaj prva polovica in druga polovica serije, če ju seštejemo, dobimo 9.
 

Spodaj je prikaz prvih 73 števil Fibonaccijevega zaporedja:

 

Fibonaccijevo število

Numerična redukcija s seštevanjem števk
1. stopnja 2. stopnja zadnja stopnja
Primer: 2,584 2+5+8+4=19 1+9=10 1+0=1
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
5 5 5 5
8 8 8 8
13 4 4 4
21 3 3 3
34 7 7 7
55 10 1 1
89 17 8 8
144 9 9 9
233 8 8 8
377 17 8 8
610 7 7 7
987 24 6 6
1,597 22 4 4
2,584 19 10 1
4,181 14 5 5
6,765 24 6 6
10,946 20 2 2
17,711 17 8 8
28,657 28 10 1
46,368 27 9 9
75,025 19 10 1
121,393 19 10 1
196,418 29 11 2
317,811 21 3 3
514,229 23 5 5
832,040 17 8 8
1,346,269 31 4 4
2,178,309 30 3 3
3,524,578 34 7 7
5,702,887 37 10 1
9,227,465 35 8 8
14,930,352 27 9 9
24,157,817 35 8 8
39,088,169 44 8 8
63,245,986 43 7 7
102,334,155 24 6 6
165,580,141 31 4 4
267,914,296 46 10 1
433,494,437 41 5 5
701,408,733 33 6 6
1,134,903,170 29 11 2
1,836,311,903 35 8 8
2,971,215,073 37 10 1
4,807,526,976 54 9 9
7,778,742,049 55 10 1
12,586,269,025 46 10 1
20,365,011,074 29 11 2
32,951,280,099 48 12 3
53,316,291,173 41 5 5
86,267,571,272 53 8 8
139,583,862,445 58 13 4
225,851,433,717 48 12 3
365,435,296,162 52 7 7
591,286,729,879 73 10 1
956,722,026,041 44 8 8
1,548,008,755,920 54 9 9
2,504,730,781,961 53 8 8
4,052,739,537,881 62 8 8
6,557,470,319,842 61 7 7
10,610,209,857,723 51 6 6
17,167,680,177,565 67 13 4
27,777,890,035,288 73 10 1
44,945,570,212,853 59 14 5
72,723,460,248,141 51 6 6
117,669,030,460,994 65 11 2
190,392,490,709,135 62 8 8
308,061,521,170,129 46 10 1
498,454,011,879,264 72 9 9

 

 

 

Govor o ponovnem prihodu

kot je lahko vsakemu, kateri ima “ušesa za poslušanje” (in oči za gledanje), in se ne skriva pred Resnico, smo že krepko v poslednjih časih. Znamenja so povsod naokoli,… … … in marsikaj, kar je bilo prerokovano, se uresničuje.
 

Evangelij po Luku, 21:

(glej: biblija.net)

Jezus napove razdejanje templja (podobno tudi v: Matej 24,1–2; Marko 13,1–2)
5 Ko so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi, je rekel: 6 »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen.«
 

Znamenja in preganjanja (Mt 24,3–14; Mr 13,3–13) ~ “vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena”
7 Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« 8 Odgovoril jim je: »Glejte, da se ne daste premotiti! Veliko jih bo namreč nastopalo pod mojim imenom in bodo govorili: ‘Jaz sem,’ ali ‘Čas se je približal.’ Ne hodíte za njimi! 9 Ko boste slišali za vojske in vstaje, se ne ustrašite, kajti to se bo moralo poprej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« 10 Dalje jim je govoril: »Vzdignil se bo narod zoper narod in država zoper državo. 11 Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota; grozote in velika znamenja bodo na nebu. 12 Preden se bo to zgodilo, bodo stegovali roke po vas, preganjali vas bodo, izročali sodiščem shodnic, metali v ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred vladarje in oblastnike! 13 To se bo dogajalo, da boste mogli pričevati zame. 14 Vtisnite si v spomin, da ne boste vnaprej premišljevali, kako se boste zagovarjali. 15 Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. 16 Izdajali vas bodo celó starši in bratje, sorodniki in prijatelji, nekatere izmed vas pa bodo ubili. 17 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, 18 toda še las vam ne bo padel z glave. 19 S svojo stanovitnostjo si boste pridobili življenje.«
 

Jezus napove razdejanje Jeruzalema (Mt 24,15–21; Mr 13,14–19)
20 »Ko boste pa videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, tedaj védite, da bo kmalu razdejan. 21 Takrat naj vsi, ki so v Judeji, bežijo v hribe, in kateri so v mestu, naj gredo ven. Kateri so na polju, naj ne hodijo noter, 22 kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. 23 Gorje nosečim in doječim tiste dni, ker bo velika stiska v deželi in jeza nad tem ljudstvom. 24 Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili med vse narode. Jeruzalem bodo teptali pogani, dokler se ne izpolni njihov čas.«
 

Prihod Sina človekovega (Mt 24,29–31; Mr 13,24–27)
25 »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi in zmeda zaradi bučanja morja in valov. 26 Ljudje bodo koprneli od strahu v pričakovanju tega, kar pride na ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 27 Tedaj bodo videli Sina človekovega, kako prihaja na oblaku z močjo in veliko slavo. 28 Ko se bo to začelo goditi, se zravnajte in vzdignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.«
 

Od smokvinega drevesa se učite (Mt 24,32–35; Mr 13,28–31)
29 Povedal jim je priliko: »Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. 30 Ko vidite, da začenjajo brsteti, veste, da je že blizu poletje. 31 Tako tudi vi: ko boste videli, da se to godi, védite, da je blizu božje kraljestvo. 32 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. 33 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«
 

Spodbuda k čuječnosti ~ “čujte in vsak čas molíte”
34 »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo, pijanostjo in skrbmi za to življenje in da vas tisti dan ne ujame nenadoma 35 kakor zanka. Prišel bo namreč nad vse prebivalce po vsej zemlji. 36 Zato čujte in vsak čas molíte, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«

 
 
 

Robert E. Svoboda ~ Zmanjšati zapletenost v zasebnem življenju

keep it simple http://www.youtube.com/watch?v=r1JGGvCaIFA
 

In nazadnje, ko pridemo do generiranja dobre tekočine v vašem sistemu, ki bo hranilo vse ___, tako da bo OJAS pravilno grajen, ne skrbite preveč kakšna posebna zelišča in kakšni posebni minerali bodo opravili to delo. Najprej poskrbite, da v sistemu ni ‘ame’, tako da prebavni sistem deluje relativno učinkovito. Če je ‘ama’ prisotna v tkivih, ne glede na to koliko ___ in ___ in ___ in __ in ___ in ostalih stvari, ki jih jemljete, ne glede na to koliko tega jemljete, celo ___ različnih tipov ali celo ____ in ___ in __. Ne glede na to koliko tega uživate, imeli bodo omejen učinek zaradi dejstva, da jih niste bili zmožni PREBAVITI. Edino kar šteje, v kontekstu vašega organizma, so snovi, katere ste zmožni prebaviti. In posebno, ko živimo v zelo zapletenem svetu, večina zdravljenja v ajurvedi je alopatske narave, v pravem pomenu besede. Proti kvaliteti, katerakoli že je, je vzrok bolezni ___ in ___ in ___.

[!!!!!]Bistvo zdravljenja je, da se znebite se vzroka. Če je vzrok zapletenost, potem je zdravljenje zapletenosti ENOSTAVNOST (simplicity). Svet v katerem živimo je ustvaril tako veliko količino kompleksnosti/zapletenosti, da če hočemo biti zdravi, moramo minimizirati zapletenost v naših zasebnih življenjih. Poenostavite, poenostavite, poenostavite. Naj bo zunanji svet zapleten kolikor koli že, ko pridete domov, naj bo vse zelo mirno, zelo tiho, in zelo ENOSTAVNO, ne zapleteno. Bolj enostavno kot bo, lažje bo vaš organizem zmožen RAZLIKOVATI med tem kar je ___ in ___, kar je ___ in kar je ___. In le ko bo vaš organizem zmožen identificirati, razlikovati, med tem kar je zaželjeno in med tem kar ni zaželjeno, šele takrat boste lahko imeli določeno mero samozavesti, da bo organizem krenil v pravo smer.[/!!!!!]

In nadvse, najboljši možen način, da ustvarite več OJASa, je, da pojete. Možno je, da ne boste ujeli ritma, naj vas to ne ustavi; razen v javnosti (smeh). (…) Ko ste v kadi.. zakaj je dober čas, da pojete ko ste v kadi? Ker ste obkroženi z vodo in voda je ‘rasa’ in ‘rasa’ pomeni čustva, rasa pomeni sokove. Tako ste obkroženi s sokom, in ko pojete nekaj kar je sočno, bo to pravzaprav ustvarilo sočnost v vašem notranjem sistemu brez da bi morali karkoli narediti, kot na primer jemati zdravila in ___ in početi podobne reči.

(…)

Nočni pogled iz piramide v Gizi

view-from-giza-pyramid--калов--raskalov_vit--2013_500

Podvig brez vednosti pristojnih (plezanje po piramidi dandanes ni dovoljeno), uspel trem mladim rusom.
prvotna objava slik: marec, 2013

Vir:
** http://raskalov-vit.livejournal.com/131308.html
** http://www.travelfreak.com/2013/03/26/russian-illegal-photos-great-pyramid-giza-egypt/
** http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/features/4862054/Pyramid-snaps-from-daredevils-who-illegally-scaled-ancient-site.html

Enochova knjiga in poslednji casi

V bistvu: resnično duhovnega človeka trenutna norost in zabloda sedanjega sveta/civilizacije/(miselnosti, ki vlada), niti ne moti oz. ne bi smela presenečati.

book-of-enoch

youtube.com/watch?v=F3ppHPVXflg (Constellation62)
ancienttexts.org/library/ethiopian/enoch/
book of enoch, book for the final generation (povzetek) youtu.be/hgOG9zmMkbA?t=55m39s

Kajti prerokb, napovedi, ki pred rojstvom/vstajenjem nečesa resnično novega vidijo izredno težke čase, in uničenja vsega, kar je zastarelo in ni več v skladu s prihajajočimi energijami/frekvencami, je mnogo: evangeliji (‘govor o ponovnem prihodu’), preroki (npr Izaija), celotna knjiga Razodetja, knjige kot so Koran, pa tale Enochova knjiga, Nostradamusove prerokbe, Edgar Cayce, Narnia (zadnja, 7. knjiga), Gospodar prstanov,..

Sedanja zgrešena pota prizadenejo le tiste, ki se zbudijo iz laži o lepem trenutnem svetu, o napredku, svobodi, veličini ‘homo sapiens-sapiens-a’, in vsemogočnosti današnje civilizacije,.. in šok, ki ga doživijo, ko vidijo resnično podobo sveta v nasprotju z “navideznim filmom”, zna biti precej boleč.

Pravzaprav, večja kot je zaslepljenost/aroganca, večji in bolj boleč je šok. Večje kot je oklepanje starega, večje je trpljenje, ko to staro izginja. … Večje je oklepanje, večja kot je želja po ohranitvi starega, bolj in bolj se iluzija povečuje; bolj se iluzija povečuje, slabše so človekove sposobnosti; slabše so človekove sposobnosti, večja je odvisnost od sistema in tehnologije, misleč, da lahko tehnologija človeka reši pred soočenjem z lastno norostjo, lastno nesposobnostjo, pred soočenjem s posledicami lastnih dejanj. …
 

Razodetje je še ena taka lepa knjigca. — Razodetje, odkrivanje tistega, kar je bilo zakrito/prekrito; drugo ime za to knjigo je Apokalipsa, kar je sinonim za, sskj: “grozljivo veličastni opisi konca sveta”. Čeprav apokalipsa izvira iz grščine in pomeni ravno “od-kritje”, razodetje znanja (“disclosure of knowledge, lifting of the veil or revelation”). Gori že omenjeno: je smiselno, da razodetje znanja, razodetje nečesa, kar je bilo pozabljeno in skrito, da je to povezano z uničenjem nečesa drugega; uničenjem laži, lažnega znanja/vedenja, in vsega, kar je bilo zgrajeno na teh temeljih.

Razodetje je tudi poslednja knjiga v Bibliji. In eden od zadnjih verzov se glasi (22. poglavje):

11 Kdor dela krivico, naj jo dela naprej, kdor je umazan, naj se omadežuje naprej, kdor je pravičen, naj vrši pravico naprej, in kdor je svet, naj se posvečuje naprej.

Ko je bilo že vse povedano, ko so bila dana opozorila spet in spet, je konec nekako spravljiv. Brez kakšnega posebnega siljenja, brez prisile, zgolj: če boste šli po tej poti, vas čaka eno, če boste šli po tej poti, vas čaka drugo.

In naprej:

12 Glej, pridem kmalu in z menoj pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovih delih. 13 Jaz sem Alfa in Omega. Prvi in Zadnji, začetek in konec.

14 Blagor njim, ki perejo svoja oblačila, da bi imeli pravico od drevesa življenja in da bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. 15 Zunaj pa ostanejo psi in čarovniki, nečistniki in ubijalci, malikovalci in vsi, ki ljubijo laž in živijo iz nje!

Je sicer malo žalosti/sočutja prisotnega za tiste, ki so izbrali drugo pot, a… “takšno je življenje”.
 

sv. Pavel ~ Sadovi duha in dela mesa

naslednji odstavek je ravno tako velikokrat citiran, tudi izven (strogo) krščanskih krogov, npr. E.Haich.

sv. Pavel, Pismo Galačanom, 5,16-26; ‘Sadovi duha in dela mesa’:
(http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=gal+5&id3=1&pos=0&set=6&l=sl&idp0=4&idp1=8&idp2=39)

16 Pravim torej: Dajte se voditi duhu in nikar ne strezite poželenju mesa. 17 Zakaj meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč medsebojno nasprotujeta, tako da ne delate tega, kar bi hoteli. 18 Toda če se daste voditi duhu, niste pod postavo. 19 Sicer pa so dela mesa znana. To so: nečistovanje, nesramnost, razuzdanost, 20 malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, jeza, častihlepnost, razprtije, strankarstvo, 21 nevoščljivost, pijančevanje, žretje in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali božjega kraljestva.
22 Sad duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. 24 Tisti, ki so Kristusovi, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. 25 Če živimo iz duha, tudi delajmo po duhu. 26 Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.

mentalna vadba: Dual n-back

beta verzija
 

Načeloma nisem pristaš takšnih in podobnih “umetnih” metod, so mi ljubše naravne, kot so: qi-gong, joga, meditacija, molitev, stik z naravo, etično življenje,… ampak ta test zgleda precej v redu.

Test oz. vaja/vadba, mentalni trening (prvotna verzija leta 1958, tn-back, Wayne Kirchner) je namenjen povečanju koncentracije, spomina in kot je pokazala raziskava leta 2010 [1], tudi IQja. Npr. 25 minut na dan, 1 mesec (brez vikendov), in IQ se je povečal za nekaj točk.

Obstaja več verzij tega testa, večinoma online, nekatere pa tudi z možnostjo downloada, npr. ‘brainworkshop.net/download.html’

dual_n-back--brainworkshop484

Dual, dvojni test, ker je HKRATI vizualno in auditorno/slušno. V seriji slišimo 24 (pri tem programu) črk in hkrati se pojavi moder kvadratek v enem izmed 9ih polj. Npr. sosledje črk (zvočno) je (hkrati se pojavljajo tudi modri kvadratki v posameznih poljih):
“K L H H T R H K L K L Q K L K H Q K H H S L S H”
in sedaj, pri začetni stopnji, “2-back test”, torej DVE (2) nazaj, moramo pritisniti tipko “L” na tipkovnici (tako je nastavljeno pri tem programu (brainworkshop)), takrat ko slišimo črko, ki se je pojavila dva koraka nazaj. Torej v našem zaporedju so to črke označene z odebeljenim slogom:
“K L H H T R H K L K L Q K L K H Q K H H S L S H”
(‘K’ se je pojavil na 8. mestu, zato je ‘K’ na 10. mestu pravilna izbira;; ‘L’ na 9., zato ujemanje ‘L’ na 11. mestu,..). Enkrat je več vizualnih, drugič slušnih ujemanj; vizualno in slušno sta medsebojno NEODVISNA.

2-back, 2-nazaj, je začetna stopnja, in ko je vaditelj (tisti, ki vadi) dovolj dober (uspešnost nad 80%), (lahko) gre naprej na “3-nazaj” in tako naprej, celo do 8, 9,.. Na primer. …
 

** gledal predavanja o psihologiji (MIT OpenCourseWare, PSYchology, 9.00SC, Fall 2011, Lecture 14, Intelligence, https://youtu.be/bihrpOS0qtY?list=PL44ABC9278E2EE706 (omenjeno pri 31min 24sec)) in je bila omenjena ta vadba in raziskava [1]; zanimivo predvsem to, kako ne videz nepomembna vaja vpliva na vsa ostala področja, tudi na IQ, za katerega je dolgo veljalo, da tekom življenja, od 10/11/12-tega leta naprej, ostaja nespremenjen
** [1] http://www.pnas.org/content/early/2011/06/03/1103228108.abstract
avtorji: Susanne M. Jaeggi, Martin Buschkuehl, John Jonides in Priti Shah
** Dual N-Back FAQ http://www.gwern.net/DNB%20FAQ
 

Sri Ramakrishna ~ Sedem (7) nivojev zavesti

iz ‘The Gospel of Sri Ramakrishna
http://www.ramakrishnavivekananda.info/gospel/volume_1/06_brahmo_devotees_i.htm:
(opomba: se oproščam (pravzaprav se ne, ampak ker že ni boljše besede oz. je ne najdem) da nisem prevedel — mogoče prevedem kdaj kasneje)

“The Vedas speak of seven planes where the mind dwells. When the mind is immersed in worldliness it dwells in the three lower planes — at the navel, the organ of generation, and the organ of evacuation. In that state the mind loses all its higher visions — it broods only on ‘woman and gold’. The fourth plane of the mind is at the heart. When the mind dwells there, one has the first glimpse of spiritual consciousness. One sees light all around. Such a man, perceiving the divine light, becomes speechless with wonder and says: ‘Ah! What is this? What is this?’ His mind does not go downward to the objects of the world.

“The fifth plane of the mind is at the throat. When the mind reaches this, the aspirant becomes free from all ignorance and illusion. He does not enioy talking or hearing about anything but God. If people talk about worldly things, he leaves the place at once.

“The sixth plane is at the forehead. When the mind reaches it, the aspirant sees the form of God day and night. But even then a little trace of ego remains. At the sight of that incomparable beauty of God’s form, one becomes intoxicated and rushes forth to touch and embrace it. But one doesn’t succeed. It is like the light inside a lantern. One feels as if one could touch the light, but one cannot on account of the pane of glass.

“In the top of the head is the seventh plane. When the mind rises there, one goes into samadhi. Then the Brahmajnani directly perceives Brahman. But in that state his body does not last many days. He remains unconscious of the outer world. If milk is poured into his mouth, it runs out. Dwelling on this plane of consciousness, he gives up his body in twenty-one days. That is the condition of the Brahmajnani. But yours is the path of devotion. That is a very good and easy path.

 

Povedano še malo drugače: Nadaljuj z branjem zapisa: ‘Sri Ramakrishna ~ Sedem (7) nivojev zavesti’

Elisabeth Haich: Spolnost in joga, Sedem (7) stopenj

‘Spolnost in joga’ (Aura, 2011), ‘Sexual Energy and Yoga’ (1982), ‘Seksualna energija i yoga’ (1998), ‘Sexuele Kraft und Yoga’ (izvirnik, 1982)

elisabeth_haich-spolnost_in_joga-aura_2011      elisabeth_haich-sexual_energy_and_yoga_(1982)

 

Sedem (7) stopenj skozi katere se (lahko) izraža spolna/seksualna energija (Povzetek, stran 218-220):

Skrivnostnost spolne sile je torej, da ni samo zmožna spočenjati novih rodov, temveč ima še drugačno, za človeka veliko pomembnejšo vlogo: postopno vodi njegovo zavest po veliki Jakobovi lestvi razvoja zavesti vse do Boga. Ob tem se spolna sila, ki je v bistvu ustvarjajoči princip – logos, sama preobrazi v svoje prvotno prastanje. To preobrazbo ustvarjajoče energije iz njene najnižje oblike, spolne moči, do njene najvišje oblike, duhovno božanske življenjske energije, lahko človek z isto spolno silo zavestno pospeši, kajti samo polna sila lahko človeku pomaga tako zelo povečati odpornost živčnih in možganskih središč, ki so še v latentnem stanju, da lahko brez škode prenašajo najvišje frekvence božanskega samozavedanja.

Najnižjo obliko ustvarjajoče sile, imenovano spolna moč, doživlja človek v sebi kot nezavedno, telesno spolno težnjo po izpraznitvi, na najvišji stopjji pa kot povsem duhovno stanje, kot božansko-univerzalno ljubezen in kot božansko vsezavest – kot jaz sem.

Od najnižje stopnje, na kateri je človek zgolj žival z razumom, pa do najvišje, božansko duhovne stopnje, vse do vsezavesti, preide človek na Jakobovi lestvi razvoja zavesti sedem stopenj. Te so [bolj podroben opis stopenj je v osmem (8.) poglavju, ‘Sedem stopenj Jakobove lestve’]:
** Prva stopnja: človek je še nezavedno bitje, ki ga usoda slepo premetava. Njegovo spolno življenje je podobno kot živalsko, zgolj nekritična sla po spraznitvi.
** Druga stopnja: prvo, drameče se porajanje zavesti, prvo prebujanje. V spolnem življenju človek že išče telesno ustreznega partnerja, torej je ta stopnja že povezana z izbiro partnerja.
** Tretja stopnja: Zavedanje v čustvih. Iskanje čustveno ustrezne zaposlitve, v spolnem življenju pa partnerja, ki bo usrtezal duševno, čustveno in telesno [“spiritually, emotionaly, but also physically” (eng), jaz bi tu rekel le “čustveno in telesno”]. Težnja in hrepenenje po enosti v družini.
** Četrta stopnja: Zavedanje na mentalni ravni, žeja po znanju, želja po študiju, po duhovnosti in opravljanju duhovnega poklica. V spolnem življenju iskanje inteligentnega in razumevajočega partnerja, ki bo vsestransko ustrezal, in nato poroka iz ljubezni.
** Peta stopnja: Prebujanje magično sugestivnih moči, temu ustrezna ustvarjalna dejavnost in preudaren, sugestiven vpliv na druge ljudi. Samoobvladovanje in obvladovanje usode. Iskanje utelešene dopolnitve iz nezavednega, hrepenenje po ljubezenskem partnerju, ki bi ustrezal duhovno, duševno in telesno [“intelectually, spiritually and physically” (eng); oz. še bolje bi (verjetno) bilo glede na te kvalifikacijo in stopnje “duhovno (5.st), intelektualno (4.st), čustveno (3.st) in telesno (2.st)”]. Neupoštevanje meščanskih predpisov in zakonitosti, a nasprotno, zelo moralni nazori ter zelo moralno življenje iz notranje nuje, po notranjih, božanskih zakonih vesti.
** Šesta stopnja: Univerzalna ljubezen, preroška, duhovniška poklicanost, povsem duhovno razodevanje človeka kot celote. Duhovna enost – mistična poroka z lastnim višjim Sebstvom, z vsem živim svetom.
** Sedma stopnja: Vsezavest, unio mystica – človekova zavest se združi z njegovim pravim bitjem – Jagnje in novi Jeruzalem postaneta eno. Zavedanje v bitju, v Bogu: “Jaz in oče sva eno.”

Človek v enem življenju ne more preiti vseh stopenj, od najnižje do najvišje. Človeški živci ne zmorejo prenesti velikanske razlike v napetosti med najnižjimi in najvišjimi stanji zavesti, čeprav so izredno prožni. Da bi prešel skozi nižje stopnje in si tako postopno okrepil odpornost živcev, potrebuje človek zelo veliko časa; pogosto se mora reinkarnirati. Toda od srednje stopnje, ko se je že prebudil in želi zavestno napredovati vse do najvišje stopnje, se je že sposoben razviti v enem življenju. Najvišjo stopnjo lahko pospešeno, v veliko krajšem času, kot bi mu to uspelo po naravni poti, doseže s spolno silo, ki prebiva v njegovem telesu. Ko jo preneha razdajati in jo hrani zase kot živo gorivo – da bi postopno spodbujal in aktiviral svoja živčna in možganska središča, ki so še latentna – zagospoduje nad duhovno-magičnimi močmi in doseže cilj svojega življenja – vsezavest v Bogu.

Do tega cilja mu po skrajšani poti pomagajo tisočletja stare ustrezne jogijske vaje [med drugim], ki jih dela zavestno, in nerazdana, kot notranje gorivo uporabljena spolna sila.

 

Od tod pomembnost celibata oz. vsaj bolj skrbnega ravnanja s spolno energijo, kot na primer pri tantri in taoistični praksi/filozofiji.

Glej tudi npr.:
** Seksualna energija i yoga (PDF, delni prevod, nekakšen povzetek), www.ivantic.net/Ostale_knjiige/Seksualna energija i joga.pdf
** Tajna seksualne energije, http://logos.mojblog.hr/p-tajna-seksualne-energije/207476.html
 

Rudolf Steiner: “nobenemu iskalcu ni krateno znanje, do katerega ima pravico”

Velja si zapomniti (iz začetka knjige ‘Kako doseči spoznanja višjih svetov?’ (Gnostica/Gnosis, 2000)):

Mnogi verjamejo, da je treba mojstre višjega vedenja iskati, če želimo od njih dobiti napotke. Obstajata dve možnosti. Prvič: tistemu, ki resnično stremi po višjem vedenju, ne bo žal truda. Nobena ovira ga ne bo ustavila [posledično], da bi poiskal posvečenca [bolj ali manj fizičnega], ki bi ga uvedel v višje skrivnosti sveta. Po drugi strani pa je lahko vsakomur jasno, da bo posvetitev vsekakor dosegel, če izhaja iz resnega prizadevanja po spoznanju. Za posvečene obstaja naravni zakon, ki poskrbi za to, da nobenemu iskalcu ni krateno znanje, do katerega ima pravico. Obstaja pa tudi zakon, ki pravi, da ne more do skrivnega vedenja nihče, če ni poklican. Posvečeni je toliko popolnejši, kolikor resneje upošteva oba zakona.

In tudi:

Če v sebi ne razvijemo globoko zakoreninjenega občutka, da obstaja nekaj višjega od nas samih [kar je problem arogantnih materialistov/ateistov], ne bomo mogli najti moči, da bi se razvili do neke višje stopnje. Posvečeni je pridobil moč, da je dvignil glavo do višin spoznanja, z usmeritvijo srca v najgloblje spoštovanje, v devocijo. Duhovne višine je mogoče doseči le, če stopimo skozi vrata ponižnosti. Resnično vedenje lahko dosežemo le, če se ga naučimo CENITI.

Vsako spoznanje, ki ga iščemo le, da bi si pridobili znanje, da bi v sebi nakopičili zaklade, vodi stran od te poti; vsako spoznanje pa, ki ga pridobimo z iskanjem zrelosti na poti oplemenitenja človeštva in svetovnega [ter osebnega/duhovnega] razvoja, nas popelje korak naprej. (..) Vsaka ideja, ki ne postane ideal, ubije v duši neko moč; vsaka ideja pa, ki postane ideal, ustvari življenjske moči. [1]

itd, itd,…

[1] Kopičenje znanja, brez da bi ga uporabili, brez da bi kaj (neposredno) koristilo, fizično ali duhovno/metafizično, je le izguba časa in energije. Zaradi tega univerze, univerzitetno znanje, na primer,.. le redko privede do kakšne konkretnejše transformacije življenja. … …

P.S. Podobno pravi npr. Vivekananda: Discipleship, ‘Kvalifikacije aspiranta in učitelja’, ‘Dve ptici‘.
 
 

Angelica Zambrano ~ Pekel in nebesa

Nekako tkole to gre:
 

Angelica Zambrano – 23 hours Dead, Hell and Heaven Testimony
 

Govor o ponovnem prihodu

Eni od najpomembnejših odlomkov iz Svetega Pisma o “poslednjih dneh”:
Evangelij po Mateju 24, Evangelij po Luku 21, Evangelij po Marku 13
 

Evangelij po Mateju, 24

Jezus napove razdejanje templja (Mr 13,1–2; Lk 21,5–6)
1 Jezus je šel iz templja. Ko je odhajal, so stopili k njemu njegovi učenci in mu pogled obrnili na tempeljske stavbe. 2 Rekel jim je: »Vidite vse to, kajne? Resnično vam povem: tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu; vse bo porušeno.«

Začetek gorja (Mr 13,3–13; Lk 21,7–19)
3 Ko pa je sedel na Oljski gori, so stopili k njemu učenci in ga na samem vprašali: »Povej nam, kdaj bo to in kakšno znamenje bo napovedovalo tvoj prihod in dovršitev sveta?« 4 Jezus jim je odgovoril: »Glejte, da vas kdo ne premoti! 5 Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: ‘Jaz sem Kristus,’ tako da bodo mnoge zbegali. 6 Slišali pa boste o vojnah in novice o vojskovanjih; glejte, da se ne daste zbegati! Vse to se namreč mora zgoditi, vendar to še ne bo dovršitev. 7 Vstal bo narod zoper narod, država zoper državo. Lakota in potresi bodo na raznih krajih, 8 vendar bo vse to kakor začetek porodnih bolečin. 9 Takrat vas bodo izročali mučenju in vas bodo morili. Vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. 10 Veliko jih bo takrat klonilo. Izdajali bodo drug drugega in se sovražili. 11 Nastopilo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge premotili. 12 Ker bo krivica narasla, bo ljubezen pri mnogih ugasnila. 13 Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. 14 In ta evangelij kraljestva bodo oznanjali po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat pride dovršitev.«

Velika stiska (Mr 13,14–23; Lk 21,20–24)
15 »Ko boste torej videli na svetem kraju gnusobo opustošenja, ki jo je napovedal prerok Daniel – kdor bere, naj razume – 16 takrat naj beže v hribe, kateri so v Judeji. 17 Kdor bo na strehi, naj ne hodi dol, da bi kaj vzel iz svoje hiše; 18 in kdor bo na polju, naj se ne vrača domov po svoj plašč. 19 Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! 20 Molíte, da ne bi bežali pozimi ali na soboto. 21 Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi nikdar več ne bo. 22 In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bil rešen noben človek; toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani. 23 Če vam tedaj kdo poreče: ‘Tukaj je Kristus’ ali ‘Tam je’, ne verjemite, 24 kajti pojavili se bodo lažni kristusi in lažni preroki. Delali bodo velika znamenja in čudeže, tako da bi lahko zapeljali celo izvoljene, če bi bilo mogoče. 25 Mislite na to, naprej sem vam povedal. 26 Če vam torej porečejo: ‘V puščavi je,’ ne hodíte tja; ali ‘V hiši je,’ ne verjemite. 27 Kakor pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. 28 Kjer je mrhovina, tam se zbirajo jastrebi.«

Prihod sina človekovega (Mr 13,24–27; Lk 21,25–28)
29 »Takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo
in luna ne bo dajala svetlobe.
Zvezde bodo padale z neba
in nebeške sile se bodo majale.
30 Tedaj se bo prikazalo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega, kako prihaja na oblakih neba z veliko močjo in slavo. 31 Poslal bo svoje angele ob mogočnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od enega konca neba do drugega.«

Od smokvinega drevesa se učite (Mr 13,28–31; Lk 21,29–33)
32 »Smokvino drevo pa naj vas nauči: Kadar postane njegova veja že mužévna in listje odganja, veste, da je poletje blizu. 33 Tako tudi vi: kadar boste videli vse to, védite, da je blizu, tik pred vrati. 34 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. 35 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa zagotovo ne bodo prešle.«

Nihče ne vé ne dneva ne ure (Mr 13,32–37; Lk 17,26–30.34–36)
36 »Za tisti dan in uro pa ne vé nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. 37 Kakor je bilo namreč v Nóetovih dneh, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. 38 Kakor so namreč v dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Nóe v ladjo, 39 in niso ničesar zaslutili, dokler ni prišel potop in vse odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. 40 Takrat bosta dva na polju: Bog bo enega sprejel, drugega pustil. 41 Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. 42 Čujte torej, ker ne veste, kateri dan pride vaš Gospod! 43 Zavedajte se: Hišni gospodar bi ostal buden, če bi vedel, kdaj pride tat, in ne bi pustil spodkopati svoje hiše. 44 Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.«

Zvesti in nezvesti služabnik (Lk 12,41–48)
45 »Kdo je torej zvesti in razumni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služinčad, da jo oskrbi z živežem o pravem času? 46 Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela! 47 Resnično vam povem: čez vse svoje premoženje ga bo postavil. 48 Če pa je služabnik malomaren in si misli: ‘Mojega gospoda še dolgo ne bo’ 49 in začne pretepati sohlapce, jé in popiva s pijanci, 50 pa bo prišel gospodar tega služabnika ob dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne vé; 51 takrat ga bo grozovito kaznoval in mu dal delež, ki gre hinavcem; tam bo jok in škripanje z zobmi.«

Evangelij po Luku, 21

Jezus napove razdejanje templja (Mt 24,1–2; Mr 13,1–2)
5 Ko so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi, je rekel: 6 »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen.«

Znamenja in preganjanja (Mt 24,3–14; Mr 13,3–13)
7 Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« 8 Odgovoril jim je: »Glejte, da se ne daste premotiti! Veliko jih bo namreč nastopalo pod mojim imenom in bodo govorili: ‘Jaz sem,’ ali ‘Čas se je približal.’ Ne hodíte za njimi! 9 Ko boste slišali za vojske in vstaje, se ne ustrašite, kajti to se bo moralo poprej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« 10 Dalje jim je govoril: »Vzdignil se bo narod zoper narod in država zoper državo. 11 Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota; grozote in velika znamenja bodo na nebu. 12 Preden se bo to zgodilo, bodo stegovali roke po vas, preganjali vas bodo, izročali sodiščem shodnic, metali v ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred vladarje in oblastnike! 13 To se bo dogajalo, da boste mogli pričevati zame. 14 Vtisnite si v spomin, da ne boste vnaprej premišljevali, kako se boste zagovarjali. 15 Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. 16 Izdajali vas bodo celó starši in bratje, sorodniki in prijatelji, nekatere izmed vas pa bodo ubili. 17 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, 18 toda še las vam ne bo padel z glave. 19 S svojo stanovitnostjo si boste pridobili življenje.«

Jezus napove razdejanje Jeruzalema (Mt 24,15–21; Mr 13,14–19)
20 »Ko boste pa videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, tedaj védite, da bo kmalu razdejan. 21 Takrat naj vsi, ki so v Judeji, bežijo v hribe, in kateri so v mestu, naj gredo ven. Kateri so na polju, naj ne hodijo noter, 22 kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. 23 Gorje nosečim in doječim tiste dni, ker bo velika stiska v deželi in jeza nad tem ljudstvom. 24 Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili med vse narode. Jeruzalem bodo teptali pogani, dokler se ne izpolni njihov čas.«

Prihod Sina človekovega (Mt 24,29–31; Mr 13,24–27)
25 »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi in zmeda zaradi bučanja morja in valov. 26 Ljudje bodo koprneli od strahu v pričakovanju tega, kar pride na ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 27 Tedaj bodo videli Sina človekovega, kako prihaja na oblaku z močjo in veliko slavo. 28 Ko se bo to začelo goditi, se zravnajte in vzdignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.«

Od smokvinega drevesa se učite (Mt 24,32–35; Mr 13,28–31)
29 Povedal jim je priliko: »Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. 30 Ko vidite, da začenjajo brsteti, veste, da je že blizu poletje. 31 Tako tudi vi: ko boste videli, da se to godi, védite, da je blizu božje kraljestvo. 32 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. 33 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«

Spodbuda k čuječnosti
34 »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo, pijanostjo in skrbmi za to življenje in da vas tisti dan ne ujame nenadoma 35 kakor zanka. Prišel bo namreč nad vse prebivalce po vsej zemlji. 36 Zato čujte in vsak čas molíte, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«
37 Čez dan je Jezus učil v templju, zvečer pa je odhajal prenočevat na goro, ki se imenuje Oljska. 38 In vse ljudstvo je zgodaj prihajalo k njemu v tempelj, da bi ga poslušalo.

Evangelij po Marku, 13

Jezus napove razdejanje templja (Mt 24,1–2; Lk 21,5–6)
1 Ko je odhajal iz templja, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: »Učitelj, poglej kakšni kamni in kakšne stavbe!« 2 Jezus mu je odvrnil: »Gledaš te velike stavbe, kajne? Tu ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zdrobljen.«

Začetek gorja (Mt 24,3–14; Lk 21,7–19)
3 Ko je sedel na Oljski gori nasproti templju, so ga Peter, Jakob, Janez in Andrej na samem vprašali: 4 »Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, da se vse začenja uresničevati?« 5 Tedaj jim je Jezus začel govoriti: »Varujte se, da vas kdo ne premoti! 6 Veliko jih bo nastopilo pod mojim imenom. Govorili bodo: ‘Jaz sem’ in bodo mnoge premotili. 7 Ko boste pa slišali o vojnah in novice o vojskovanjih, se ne vznemirjajte! To se mora zgoditi, vendar ne bo še konec. 8 Vzdignilo se bo ljudstvo proti ljudstvu in država proti državi. Potresi bodo na mnogih krajih in lakota. To bo kakor začetek porodnih bolečin. 9 Vi pa pazíte nase. Izročali vas bodo sodiščem in vas pretepali po shodnicah. Pred oblastnike in vladarje vas bodo vlačili zaradi mene, da boste pričali pred njimi. 10 Prej pa se mora oznaniti evangelij vsem narodom. 11 Ko vas bodo vlekli pred sodišče, ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. 12 Izdajal bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali proti staršem in jih pošiljali v smrt. 13 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen.«

Velika stiska (Mt 24,15–28; Lk 21,20–24)
14 »Ko boste pa videli gnusobo opustošenja, kjer ne sme biti – kdor bere, naj razume – takrat naj prebivalci Judeje bežijo v hribe. 15 Kdor je na strehi, naj ne hodi dol in ne stopa v svojo hišo, da bi iz nje kaj vzel, 16 in kdor je na polju, naj se ne vrača po plašč. 17 Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! 18 Molíte, da se to ne zgodi pozimi. 19 Tiste dni bo namreč stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta, ki ga je Bog ustvaril, do zdaj in je ne bo več. 20 In če Gospod ne bi skrajšal tistih dni, se nihče ne bi rešil; toda zaradi izvoljenih, ki jih je izbral, je tiste dni skrajšal. 21 Če vam tedaj kdo poreče: ‘Poglej, tukaj je Kristus!’, ‘Poglej, tam je!’, ne verjemite! 22 Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali znamenja in čudeže, da bi zapeljali izvoljene, če bi bilo mogoče. 23 Vi pa pazíte; vse sem vam vnaprej povedal.«

Prihod Sina človekovega (Mt 24,29–31; Lk 21,25–28)
24 »Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svetlobe. 25 Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. 26 Tedaj bodo zagledali Sina človekovega, kako prihaja na oblakih z veliko močjo in slavo. 27 Poslal bo angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od skrajnih mejá sveta do skrajnih mejá neba.«

Pouk smokvinega drevesa (Mt 24,32–35; Lk 21,29–33)
28 »Smokvino drevo pa naj vas nauči: kadar postane njegova veja že mužévna in odganja liste, veste, da je poletje blizu. 29 Tako tudi vi: ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, tik pred vrati. 30 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. 31 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«

Nihče ne vé ne dneva ne ure (Mt 24,36–44)
32 »Za tisti dan ali uro pa ne vé nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. 33 Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride ta čas! 34 Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu pri njegovem opravilu, vratarju pa naročil, naj čuje. 35 Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar: zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, 36 da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. 37 Kar pravim vam, pravim vsem: čujte! [in molite..]«