Tag Archive for 'apokalipsa'

Enochova knjiga in poslednji casi

V bistvu: resnično duhovnega človeka trenutna norost in zabloda sedanjega sveta/civilizacije/(miselnosti, ki vlada), niti ne moti oz. ne bi smela presenečati.

book-of-enoch

youtube.com/watch?v=F3ppHPVXflg (Constellation62)
ancienttexts.org/library/ethiopian/enoch/
book of enoch, book for the final generation (povzetek) youtu.be/hgOG9zmMkbA?t=55m39s

Kajti prerokb, napovedi, ki pred rojstvom/vstajenjem nečesa resnično novega vidijo izredno težke čase, in uničenja vsega, kar je zastarelo in ni več v skladu s prihajajočimi energijami/frekvencami, je mnogo: evangeliji (‘govor o ponovnem prihodu’), preroki (npr Izaija), celotna knjiga Razodetja, knjige kot so Koran, pa tale Enochova knjiga, Nostradamusove prerokbe, Edgar Cayce, Narnia (zadnja, 7. knjiga), Gospodar prstanov,..

Sedanja zgrešena pota prizadenejo le tiste, ki se zbudijo iz laži o lepem trenutnem svetu, o napredku, svobodi, veličini ‘homo sapiens-sapiens-a’, in vsemogočnosti današnje civilizacije,.. in šok, ki ga doživijo, ko vidijo resnično podobo sveta v nasprotju z “navideznim filmom”, zna biti precej boleč.

Pravzaprav, večja kot je zaslepljenost/aroganca, večji in bolj boleč je šok. Večje kot je oklepanje starega, večje je trpljenje, ko to staro izginja. … Večje je oklepanje, večja kot je želja po ohranitvi starega, bolj in bolj se iluzija povečuje; bolj se iluzija povečuje, slabše so človekove sposobnosti; slabše so človekove sposobnosti, večja je odvisnost od sistema in tehnologije, misleč, da lahko tehnologija človeka reši pred soočenjem z lastno norostjo, lastno nesposobnostjo, pred soočenjem s posledicami lastnih dejanj. …
 

Razodetje je še ena taka lepa knjigca. — Razodetje, odkrivanje tistega, kar je bilo zakrito/prekrito; drugo ime za to knjigo je Apokalipsa, kar je sinonim za, sskj: “grozljivo veličastni opisi konca sveta”. Čeprav apokalipsa izvira iz grščine in pomeni ravno “od-kritje”, razodetje znanja (“disclosure of knowledge, lifting of the veil or revelation”). Gori že omenjeno: je smiselno, da razodetje znanja, razodetje nečesa, kar je bilo pozabljeno in skrito, da je to povezano z uničenjem nečesa drugega; uničenjem laži, lažnega znanja/vedenja, in vsega, kar je bilo zgrajeno na teh temeljih.

Razodetje je tudi poslednja knjiga v Bibliji. In eden od zadnjih verzov se glasi (22. poglavje):

11 Kdor dela krivico, naj jo dela naprej, kdor je umazan, naj se omadežuje naprej, kdor je pravičen, naj vrši pravico naprej, in kdor je svet, naj se posvečuje naprej.

Ko je bilo že vse povedano, ko so bila dana opozorila spet in spet, je konec nekako spravljiv. Brez kakšnega posebnega siljenja, brez prisile, zgolj: če boste šli po tej poti, vas čaka eno, če boste šli po tej poti, vas čaka drugo.

In naprej:

12 Glej, pridem kmalu in z menoj pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovih delih. 13 Jaz sem Alfa in Omega. Prvi in Zadnji, začetek in konec.

14 Blagor njim, ki perejo svoja oblačila, da bi imeli pravico od drevesa življenja in da bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. 15 Zunaj pa ostanejo psi in čarovniki, nečistniki in ubijalci, malikovalci in vsi, ki ljubijo laž in živijo iz nje!

Je sicer malo žalosti/sočutja prisotnega za tiste, ki so izbrali drugo pot, a… “takšno je življenje”.