Tag Archive for 'elisabeth haich'

“Na tem svetu je vse na glavo obrnjen”

 

“Živimo v državi/civilizaciji, kjer doktorji uničujejo zdravje, odvetniki uničujejo pravico, univerze uničujejo znanje, vlade uničujejo svobodo, mediji uničujejo informacije, religije uničujejo moralo, in naše banke uničujejo ekonomijo.” Chris Hedges

 

Pa vendar je to že precej starodaven koncept:

(1) nekaj časa nazaj sem že omenil apostola Pavla: “16 Dajte se voditi duhu in nikar ne strezite poželenju mesa. 17 Zakaj meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč medsebojno nasprotujeta, /…/”

(2) pomenljiva je tudi dvanajsta (12.) karta velike arkane pri TAROTu, ‘The Hanged Man’, Viseči/obešen človek:
haich_tarot-Oswald-Wirth-12-the-hanged-man
 

Elisabeth Haich, v ‘The Wisdom of the Tarot’ (1981) zapiše takole:

Ta slika predstavlja zelo čudno stanje zavesti, in kdor tega ni izkusil, bo zelo težko razumel. V tem stanju so pogledi na svet in dejanja takšnega človeka v diametralnem nasprotju s pogledi in dejanji običajnih ljudi. In zato ker vidi in počne stvari drugače, nenehno prihaja v konflikt s svetom.

Kako lahko nekdo pride do tega, da vidi in počne vse popolnoma nasprotno? /…/

(celoten opis v spodnjih scanih (eng))

Se grebsti za prva mesta ali kdaj dati prednost tudi drugim? Vse obdržati zase in kopičiti in kopičiti, ali kaj od tega tudi deliti? Sem moja moč/vrednost tako zmanjša ali poveča? Bežati od frustracij, bolečine, smrti, ali se s temi stvarmi soočiti? Biti bitke, ali živeti bolj lagodno življenje? Je cilj človeškega življenja zgolj zdravje in dolgo življenje (samo po sebi), ali so morda bolj prvotni Resnica, Modrost, Ljubezen? Je osnova vsega materija, ali je osnova vsega Duh? Je človek v svojem bistvu materialno bitje ali je duhovno bitje? Je človek bitje telesa, materije, hrane in pijače in ostalih snovi, ali mogoče obstaja kaj višjega kar ga gradi? Kaj od mene ostane, če kaj, po smrti telesa?

Različni pogledi, različni odgovori;
različna dejanja, različni učinki/POSLEDICE teh dejanj.
 

haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man-2 haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man-3 haich-elisabeth-widsom-of-the-tarot--12-the-hanged-man-4

Elisabeth Haich: Spolnost in joga, Sedem (7) stopenj

‘Spolnost in joga’ (Aura, 2011), ‘Sexual Energy and Yoga’ (1982), ‘Seksualna energija i yoga’ (1998), ‘Sexuele Kraft und Yoga’ (izvirnik, 1982)

elisabeth_haich-spolnost_in_joga-aura_2011      elisabeth_haich-sexual_energy_and_yoga_(1982)

 

Sedem (7) stopenj skozi katere se (lahko) izraža spolna/seksualna energija (Povzetek, stran 218-220):

Skrivnostnost spolne sile je torej, da ni samo zmožna spočenjati novih rodov, temveč ima še drugačno, za človeka veliko pomembnejšo vlogo: postopno vodi njegovo zavest po veliki Jakobovi lestvi razvoja zavesti vse do Boga. Ob tem se spolna sila, ki je v bistvu ustvarjajoči princip – logos, sama preobrazi v svoje prvotno prastanje. To preobrazbo ustvarjajoče energije iz njene najnižje oblike, spolne moči, do njene najvišje oblike, duhovno božanske življenjske energije, lahko človek z isto spolno silo zavestno pospeši, kajti samo polna sila lahko človeku pomaga tako zelo povečati odpornost živčnih in možganskih središč, ki so še v latentnem stanju, da lahko brez škode prenašajo najvišje frekvence božanskega samozavedanja.

Najnižjo obliko ustvarjajoče sile, imenovano spolna moč, doživlja človek v sebi kot nezavedno, telesno spolno težnjo po izpraznitvi, na najvišji stopjji pa kot povsem duhovno stanje, kot božansko-univerzalno ljubezen in kot božansko vsezavest – kot jaz sem.

Od najnižje stopnje, na kateri je človek zgolj žival z razumom, pa do najvišje, božansko duhovne stopnje, vse do vsezavesti, preide človek na Jakobovi lestvi razvoja zavesti sedem stopenj. Te so [bolj podroben opis stopenj je v osmem (8.) poglavju, ‘Sedem stopenj Jakobove lestve’]:
** Prva stopnja: človek je še nezavedno bitje, ki ga usoda slepo premetava. Njegovo spolno življenje je podobno kot živalsko, zgolj nekritična sla po spraznitvi.
** Druga stopnja: prvo, drameče se porajanje zavesti, prvo prebujanje. V spolnem življenju človek že išče telesno ustreznega partnerja, torej je ta stopnja že povezana z izbiro partnerja.
** Tretja stopnja: Zavedanje v čustvih. Iskanje čustveno ustrezne zaposlitve, v spolnem življenju pa partnerja, ki bo usrtezal duševno, čustveno in telesno [“spiritually, emotionaly, but also physically” (eng), jaz bi tu rekel le “čustveno in telesno”]. Težnja in hrepenenje po enosti v družini.
** Četrta stopnja: Zavedanje na mentalni ravni, žeja po znanju, želja po študiju, po duhovnosti in opravljanju duhovnega poklica. V spolnem življenju iskanje inteligentnega in razumevajočega partnerja, ki bo vsestransko ustrezal, in nato poroka iz ljubezni.
** Peta stopnja: Prebujanje magično sugestivnih moči, temu ustrezna ustvarjalna dejavnost in preudaren, sugestiven vpliv na druge ljudi. Samoobvladovanje in obvladovanje usode. Iskanje utelešene dopolnitve iz nezavednega, hrepenenje po ljubezenskem partnerju, ki bi ustrezal duhovno, duševno in telesno [“intelectually, spiritually and physically” (eng); oz. še bolje bi (verjetno) bilo glede na te kvalifikacijo in stopnje “duhovno (5.st), intelektualno (4.st), čustveno (3.st) in telesno (2.st)”]. Neupoštevanje meščanskih predpisov in zakonitosti, a nasprotno, zelo moralni nazori ter zelo moralno življenje iz notranje nuje, po notranjih, božanskih zakonih vesti.
** Šesta stopnja: Univerzalna ljubezen, preroška, duhovniška poklicanost, povsem duhovno razodevanje človeka kot celote. Duhovna enost – mistična poroka z lastnim višjim Sebstvom, z vsem živim svetom.
** Sedma stopnja: Vsezavest, unio mystica – človekova zavest se združi z njegovim pravim bitjem – Jagnje in novi Jeruzalem postaneta eno. Zavedanje v bitju, v Bogu: “Jaz in oče sva eno.”

Človek v enem življenju ne more preiti vseh stopenj, od najnižje do najvišje. Človeški živci ne zmorejo prenesti velikanske razlike v napetosti med najnižjimi in najvišjimi stanji zavesti, čeprav so izredno prožni. Da bi prešel skozi nižje stopnje in si tako postopno okrepil odpornost živcev, potrebuje človek zelo veliko časa; pogosto se mora reinkarnirati. Toda od srednje stopnje, ko se je že prebudil in želi zavestno napredovati vse do najvišje stopnje, se je že sposoben razviti v enem življenju. Najvišjo stopnjo lahko pospešeno, v veliko krajšem času, kot bi mu to uspelo po naravni poti, doseže s spolno silo, ki prebiva v njegovem telesu. Ko jo preneha razdajati in jo hrani zase kot živo gorivo – da bi postopno spodbujal in aktiviral svoja živčna in možganska središča, ki so še latentna – zagospoduje nad duhovno-magičnimi močmi in doseže cilj svojega življenja – vsezavest v Bogu.

Do tega cilja mu po skrajšani poti pomagajo tisočletja stare ustrezne jogijske vaje [med drugim], ki jih dela zavestno, in nerazdana, kot notranje gorivo uporabljena spolna sila.

 

Od tod pomembnost celibata oz. vsaj bolj skrbnega ravnanja s spolno energijo, kot na primer pri tantri in taoistični praksi/filozofiji.

Glej tudi npr.:
** Seksualna energija i yoga (PDF, delni prevod, nekakšen povzetek), www.ivantic.net/Ostale_knjiige/Seksualna energija i joga.pdf
** Tajna seksualne energije, http://logos.mojblog.hr/p-tajna-seksualne-energije/207476.html