Tag Archive for 'fibonacci'

Ponavljajoči se vzorec 24 števil v Fibonaccijevem zaporedju

vir: http://www.goldennumber.net/fibonacci-24-pattern/
 

Numerična redukcija je metoda, ki jo uporabljamo pri analizi števil, kjer vse števke števila seštejemo, dokler ne ostale le enomestno število. Na primer, numerična redukcija števila 256 je 4, ker 2+5+6=13 in 1+3=4.

Če uporabimo numerično redukcijo pri Fibonaccijevem zaporedju, dobimo neskončno serijo 24ih ponavljajočih enomestnih števil:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9

Če vzamemo prvih 12 števk in jih seštejemo z drugimi 12imi, in uporabimo numerično redukcijo, imajo vsi seštevki vrednost 9:

 

1. do 12. zreducirano število 1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9
13. do 24. zreducirano število 8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9
1. in 2. vrstica 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18
Numerična redukcija   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 

Ta vzorec sta prispevala Joseph Turbeville in potem še enkrat matematik z imenom Jain.

Pričakovali bi, da obstaja vzorec v Fibonaccijevem zaporedju, saj je vsako naslednje število vsota prejšnjih dveh. Kar ni najbolj znano je to, zakaj se ta vzorec ponovi vsakih 24 števil in zakaj prva polovica in druga polovica serije, če ju seštejemo, dobimo 9.
 

Spodaj je prikaz prvih 73 števil Fibonaccijevega zaporedja:

 

Fibonaccijevo število

Numerična redukcija s seštevanjem števk
1. stopnja 2. stopnja zadnja stopnja
Primer: 2,584 2+5+8+4=19 1+9=10 1+0=1
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
5 5 5 5
8 8 8 8
13 4 4 4
21 3 3 3
34 7 7 7
55 10 1 1
89 17 8 8
144 9 9 9
233 8 8 8
377 17 8 8
610 7 7 7
987 24 6 6
1,597 22 4 4
2,584 19 10 1
4,181 14 5 5
6,765 24 6 6
10,946 20 2 2
17,711 17 8 8
28,657 28 10 1
46,368 27 9 9
75,025 19 10 1
121,393 19 10 1
196,418 29 11 2
317,811 21 3 3
514,229 23 5 5
832,040 17 8 8
1,346,269 31 4 4
2,178,309 30 3 3
3,524,578 34 7 7
5,702,887 37 10 1
9,227,465 35 8 8
14,930,352 27 9 9
24,157,817 35 8 8
39,088,169 44 8 8
63,245,986 43 7 7
102,334,155 24 6 6
165,580,141 31 4 4
267,914,296 46 10 1
433,494,437 41 5 5
701,408,733 33 6 6
1,134,903,170 29 11 2
1,836,311,903 35 8 8
2,971,215,073 37 10 1
4,807,526,976 54 9 9
7,778,742,049 55 10 1
12,586,269,025 46 10 1
20,365,011,074 29 11 2
32,951,280,099 48 12 3
53,316,291,173 41 5 5
86,267,571,272 53 8 8
139,583,862,445 58 13 4
225,851,433,717 48 12 3
365,435,296,162 52 7 7
591,286,729,879 73 10 1
956,722,026,041 44 8 8
1,548,008,755,920 54 9 9
2,504,730,781,961 53 8 8
4,052,739,537,881 62 8 8
6,557,470,319,842 61 7 7
10,610,209,857,723 51 6 6
17,167,680,177,565 67 13 4
27,777,890,035,288 73 10 1
44,945,570,212,853 59 14 5
72,723,460,248,141 51 6 6
117,669,030,460,994 65 11 2
190,392,490,709,135 62 8 8
308,061,521,170,129 46 10 1
498,454,011,879,264 72 9 9