Tag Archive for 'molitev'

Govor o ponovnem prihodu

kot je lahko vsakemu, kateri ima “ušesa za poslušanje” (in oči za gledanje), in se ne skriva pred Resnico, smo že krepko v poslednjih časih. Znamenja so povsod naokoli,… … … in marsikaj, kar je bilo prerokovano, se uresničuje.
 

Evangelij po Luku, 21:

(glej: biblija.net)

Jezus napove razdejanje templja (podobno tudi v: Matej 24,1–2; Marko 13,1–2)
5 Ko so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi, je rekel: 6 »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen.«
 

Znamenja in preganjanja (Mt 24,3–14; Mr 13,3–13) ~ “vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena”
7 Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« 8 Odgovoril jim je: »Glejte, da se ne daste premotiti! Veliko jih bo namreč nastopalo pod mojim imenom in bodo govorili: ‘Jaz sem,’ ali ‘Čas se je približal.’ Ne hodíte za njimi! 9 Ko boste slišali za vojske in vstaje, se ne ustrašite, kajti to se bo moralo poprej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« 10 Dalje jim je govoril: »Vzdignil se bo narod zoper narod in država zoper državo. 11 Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota; grozote in velika znamenja bodo na nebu. 12 Preden se bo to zgodilo, bodo stegovali roke po vas, preganjali vas bodo, izročali sodiščem shodnic, metali v ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred vladarje in oblastnike! 13 To se bo dogajalo, da boste mogli pričevati zame. 14 Vtisnite si v spomin, da ne boste vnaprej premišljevali, kako se boste zagovarjali. 15 Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. 16 Izdajali vas bodo celó starši in bratje, sorodniki in prijatelji, nekatere izmed vas pa bodo ubili. 17 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, 18 toda še las vam ne bo padel z glave. 19 S svojo stanovitnostjo si boste pridobili življenje.«
 

Jezus napove razdejanje Jeruzalema (Mt 24,15–21; Mr 13,14–19)
20 »Ko boste pa videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, tedaj védite, da bo kmalu razdejan. 21 Takrat naj vsi, ki so v Judeji, bežijo v hribe, in kateri so v mestu, naj gredo ven. Kateri so na polju, naj ne hodijo noter, 22 kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. 23 Gorje nosečim in doječim tiste dni, ker bo velika stiska v deželi in jeza nad tem ljudstvom. 24 Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili med vse narode. Jeruzalem bodo teptali pogani, dokler se ne izpolni njihov čas.«
 

Prihod Sina človekovega (Mt 24,29–31; Mr 13,24–27)
25 »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi in zmeda zaradi bučanja morja in valov. 26 Ljudje bodo koprneli od strahu v pričakovanju tega, kar pride na ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 27 Tedaj bodo videli Sina človekovega, kako prihaja na oblaku z močjo in veliko slavo. 28 Ko se bo to začelo goditi, se zravnajte in vzdignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.«
 

Od smokvinega drevesa se učite (Mt 24,32–35; Mr 13,28–31)
29 Povedal jim je priliko: »Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. 30 Ko vidite, da začenjajo brsteti, veste, da je že blizu poletje. 31 Tako tudi vi: ko boste videli, da se to godi, védite, da je blizu božje kraljestvo. 32 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. 33 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«
 

Spodbuda k čuječnosti ~ “čujte in vsak čas molíte”
34 »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo, pijanostjo in skrbmi za to življenje in da vas tisti dan ne ujame nenadoma 35 kakor zanka. Prišel bo namreč nad vse prebivalce po vsej zemlji. 36 Zato čujte in vsak čas molíte, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«

 
 
 

Govor o ponovnem prihodu

Eni od najpomembnejših odlomkov iz Svetega Pisma o “poslednjih dneh”:
Evangelij po Mateju 24, Evangelij po Luku 21, Evangelij po Marku 13
 

Evangelij po Mateju, 24

Jezus napove razdejanje templja (Mr 13,1–2; Lk 21,5–6)
1 Jezus je šel iz templja. Ko je odhajal, so stopili k njemu njegovi učenci in mu pogled obrnili na tempeljske stavbe. 2 Rekel jim je: »Vidite vse to, kajne? Resnično vam povem: tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu; vse bo porušeno.«

Začetek gorja (Mr 13,3–13; Lk 21,7–19)
3 Ko pa je sedel na Oljski gori, so stopili k njemu učenci in ga na samem vprašali: »Povej nam, kdaj bo to in kakšno znamenje bo napovedovalo tvoj prihod in dovršitev sveta?« 4 Jezus jim je odgovoril: »Glejte, da vas kdo ne premoti! 5 Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: ‘Jaz sem Kristus,’ tako da bodo mnoge zbegali. 6 Slišali pa boste o vojnah in novice o vojskovanjih; glejte, da se ne daste zbegati! Vse to se namreč mora zgoditi, vendar to še ne bo dovršitev. 7 Vstal bo narod zoper narod, država zoper državo. Lakota in potresi bodo na raznih krajih, 8 vendar bo vse to kakor začetek porodnih bolečin. 9 Takrat vas bodo izročali mučenju in vas bodo morili. Vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. 10 Veliko jih bo takrat klonilo. Izdajali bodo drug drugega in se sovražili. 11 Nastopilo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge premotili. 12 Ker bo krivica narasla, bo ljubezen pri mnogih ugasnila. 13 Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. 14 In ta evangelij kraljestva bodo oznanjali po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat pride dovršitev.«

Velika stiska (Mr 13,14–23; Lk 21,20–24)
15 »Ko boste torej videli na svetem kraju gnusobo opustošenja, ki jo je napovedal prerok Daniel – kdor bere, naj razume – 16 takrat naj beže v hribe, kateri so v Judeji. 17 Kdor bo na strehi, naj ne hodi dol, da bi kaj vzel iz svoje hiše; 18 in kdor bo na polju, naj se ne vrača domov po svoj plašč. 19 Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! 20 Molíte, da ne bi bežali pozimi ali na soboto. 21 Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi nikdar več ne bo. 22 In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bil rešen noben človek; toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani. 23 Če vam tedaj kdo poreče: ‘Tukaj je Kristus’ ali ‘Tam je’, ne verjemite, 24 kajti pojavili se bodo lažni kristusi in lažni preroki. Delali bodo velika znamenja in čudeže, tako da bi lahko zapeljali celo izvoljene, če bi bilo mogoče. 25 Mislite na to, naprej sem vam povedal. 26 Če vam torej porečejo: ‘V puščavi je,’ ne hodíte tja; ali ‘V hiši je,’ ne verjemite. 27 Kakor pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. 28 Kjer je mrhovina, tam se zbirajo jastrebi.«

Prihod sina človekovega (Mr 13,24–27; Lk 21,25–28)
29 »Takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo
in luna ne bo dajala svetlobe.
Zvezde bodo padale z neba
in nebeške sile se bodo majale.
30 Tedaj se bo prikazalo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega, kako prihaja na oblakih neba z veliko močjo in slavo. 31 Poslal bo svoje angele ob mogočnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od enega konca neba do drugega.«

Od smokvinega drevesa se učite (Mr 13,28–31; Lk 21,29–33)
32 »Smokvino drevo pa naj vas nauči: Kadar postane njegova veja že mužévna in listje odganja, veste, da je poletje blizu. 33 Tako tudi vi: kadar boste videli vse to, védite, da je blizu, tik pred vrati. 34 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. 35 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa zagotovo ne bodo prešle.«

Nihče ne vé ne dneva ne ure (Mr 13,32–37; Lk 17,26–30.34–36)
36 »Za tisti dan in uro pa ne vé nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. 37 Kakor je bilo namreč v Nóetovih dneh, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. 38 Kakor so namreč v dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Nóe v ladjo, 39 in niso ničesar zaslutili, dokler ni prišel potop in vse odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. 40 Takrat bosta dva na polju: Bog bo enega sprejel, drugega pustil. 41 Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. 42 Čujte torej, ker ne veste, kateri dan pride vaš Gospod! 43 Zavedajte se: Hišni gospodar bi ostal buden, če bi vedel, kdaj pride tat, in ne bi pustil spodkopati svoje hiše. 44 Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.«

Zvesti in nezvesti služabnik (Lk 12,41–48)
45 »Kdo je torej zvesti in razumni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služinčad, da jo oskrbi z živežem o pravem času? 46 Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela! 47 Resnično vam povem: čez vse svoje premoženje ga bo postavil. 48 Če pa je služabnik malomaren in si misli: ‘Mojega gospoda še dolgo ne bo’ 49 in začne pretepati sohlapce, jé in popiva s pijanci, 50 pa bo prišel gospodar tega služabnika ob dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne vé; 51 takrat ga bo grozovito kaznoval in mu dal delež, ki gre hinavcem; tam bo jok in škripanje z zobmi.«

Evangelij po Luku, 21

Jezus napove razdejanje templja (Mt 24,1–2; Mr 13,1–2)
5 Ko so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi, je rekel: 6 »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen.«

Znamenja in preganjanja (Mt 24,3–14; Mr 13,3–13)
7 Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« 8 Odgovoril jim je: »Glejte, da se ne daste premotiti! Veliko jih bo namreč nastopalo pod mojim imenom in bodo govorili: ‘Jaz sem,’ ali ‘Čas se je približal.’ Ne hodíte za njimi! 9 Ko boste slišali za vojske in vstaje, se ne ustrašite, kajti to se bo moralo poprej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« 10 Dalje jim je govoril: »Vzdignil se bo narod zoper narod in država zoper državo. 11 Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota; grozote in velika znamenja bodo na nebu. 12 Preden se bo to zgodilo, bodo stegovali roke po vas, preganjali vas bodo, izročali sodiščem shodnic, metali v ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred vladarje in oblastnike! 13 To se bo dogajalo, da boste mogli pričevati zame. 14 Vtisnite si v spomin, da ne boste vnaprej premišljevali, kako se boste zagovarjali. 15 Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. 16 Izdajali vas bodo celó starši in bratje, sorodniki in prijatelji, nekatere izmed vas pa bodo ubili. 17 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, 18 toda še las vam ne bo padel z glave. 19 S svojo stanovitnostjo si boste pridobili življenje.«

Jezus napove razdejanje Jeruzalema (Mt 24,15–21; Mr 13,14–19)
20 »Ko boste pa videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, tedaj védite, da bo kmalu razdejan. 21 Takrat naj vsi, ki so v Judeji, bežijo v hribe, in kateri so v mestu, naj gredo ven. Kateri so na polju, naj ne hodijo noter, 22 kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. 23 Gorje nosečim in doječim tiste dni, ker bo velika stiska v deželi in jeza nad tem ljudstvom. 24 Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili med vse narode. Jeruzalem bodo teptali pogani, dokler se ne izpolni njihov čas.«

Prihod Sina človekovega (Mt 24,29–31; Mr 13,24–27)
25 »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi in zmeda zaradi bučanja morja in valov. 26 Ljudje bodo koprneli od strahu v pričakovanju tega, kar pride na ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 27 Tedaj bodo videli Sina človekovega, kako prihaja na oblaku z močjo in veliko slavo. 28 Ko se bo to začelo goditi, se zravnajte in vzdignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.«

Od smokvinega drevesa se učite (Mt 24,32–35; Mr 13,28–31)
29 Povedal jim je priliko: »Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. 30 Ko vidite, da začenjajo brsteti, veste, da je že blizu poletje. 31 Tako tudi vi: ko boste videli, da se to godi, védite, da je blizu božje kraljestvo. 32 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. 33 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«

Spodbuda k čuječnosti
34 »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo, pijanostjo in skrbmi za to življenje in da vas tisti dan ne ujame nenadoma 35 kakor zanka. Prišel bo namreč nad vse prebivalce po vsej zemlji. 36 Zato čujte in vsak čas molíte, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«
37 Čez dan je Jezus učil v templju, zvečer pa je odhajal prenočevat na goro, ki se imenuje Oljska. 38 In vse ljudstvo je zgodaj prihajalo k njemu v tempelj, da bi ga poslušalo.

Evangelij po Marku, 13

Jezus napove razdejanje templja (Mt 24,1–2; Lk 21,5–6)
1 Ko je odhajal iz templja, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: »Učitelj, poglej kakšni kamni in kakšne stavbe!« 2 Jezus mu je odvrnil: »Gledaš te velike stavbe, kajne? Tu ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zdrobljen.«

Začetek gorja (Mt 24,3–14; Lk 21,7–19)
3 Ko je sedel na Oljski gori nasproti templju, so ga Peter, Jakob, Janez in Andrej na samem vprašali: 4 »Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, da se vse začenja uresničevati?« 5 Tedaj jim je Jezus začel govoriti: »Varujte se, da vas kdo ne premoti! 6 Veliko jih bo nastopilo pod mojim imenom. Govorili bodo: ‘Jaz sem’ in bodo mnoge premotili. 7 Ko boste pa slišali o vojnah in novice o vojskovanjih, se ne vznemirjajte! To se mora zgoditi, vendar ne bo še konec. 8 Vzdignilo se bo ljudstvo proti ljudstvu in država proti državi. Potresi bodo na mnogih krajih in lakota. To bo kakor začetek porodnih bolečin. 9 Vi pa pazíte nase. Izročali vas bodo sodiščem in vas pretepali po shodnicah. Pred oblastnike in vladarje vas bodo vlačili zaradi mene, da boste pričali pred njimi. 10 Prej pa se mora oznaniti evangelij vsem narodom. 11 Ko vas bodo vlekli pred sodišče, ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. 12 Izdajal bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali proti staršem in jih pošiljali v smrt. 13 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen.«

Velika stiska (Mt 24,15–28; Lk 21,20–24)
14 »Ko boste pa videli gnusobo opustošenja, kjer ne sme biti – kdor bere, naj razume – takrat naj prebivalci Judeje bežijo v hribe. 15 Kdor je na strehi, naj ne hodi dol in ne stopa v svojo hišo, da bi iz nje kaj vzel, 16 in kdor je na polju, naj se ne vrača po plašč. 17 Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! 18 Molíte, da se to ne zgodi pozimi. 19 Tiste dni bo namreč stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta, ki ga je Bog ustvaril, do zdaj in je ne bo več. 20 In če Gospod ne bi skrajšal tistih dni, se nihče ne bi rešil; toda zaradi izvoljenih, ki jih je izbral, je tiste dni skrajšal. 21 Če vam tedaj kdo poreče: ‘Poglej, tukaj je Kristus!’, ‘Poglej, tam je!’, ne verjemite! 22 Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali znamenja in čudeže, da bi zapeljali izvoljene, če bi bilo mogoče. 23 Vi pa pazíte; vse sem vam vnaprej povedal.«

Prihod Sina človekovega (Mt 24,29–31; Lk 21,25–28)
24 »Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svetlobe. 25 Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. 26 Tedaj bodo zagledali Sina človekovega, kako prihaja na oblakih z veliko močjo in slavo. 27 Poslal bo angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od skrajnih mejá sveta do skrajnih mejá neba.«

Pouk smokvinega drevesa (Mt 24,32–35; Lk 21,29–33)
28 »Smokvino drevo pa naj vas nauči: kadar postane njegova veja že mužévna in odganja liste, veste, da je poletje blizu. 29 Tako tudi vi: ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, tik pred vrati. 30 Resnično vam povem: ta rod ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. 31 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«

Nihče ne vé ne dneva ne ure (Mt 24,36–44)
32 »Za tisti dan ali uro pa ne vé nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. 33 Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride ta čas! 34 Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu pri njegovem opravilu, vratarju pa naročil, naj čuje. 35 Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar: zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, 36 da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. 37 Kar pravim vam, pravim vsem: čujte! [in molite..]«

Priprave in življenje v svetu

Ampak “za vse je potreben čas, nič se ne zgodi, če ni pravi čas za to.” Ta preskok pride, ta odmik pride sam po sebi, vendar če človek ni pripravljen za to, oziroma ne čuti tega kot najbolj smiselne reči na svetu in če ima v glavi kakšne druge zanj bolj smiselne projekte, potem bi bilo seveda neumno iti nekam, zgolj zaradi tega, ker naj bi to bilo najboljše.

A kljub vsemu, “priprave so potrebne“. Četudi sedaj še ni močne želje, da bi živeli v samostanu in molili 5 in več ur na dan, je verjetno kljub vsemu želja, da bi naredili nekaj v smeri duhovnega razvoja. In potrebno je narediti maksimalno, kar v dani situaciji lahko, potrebno se je pripraviti po najboljših močeh, namesto da čakamo, da dosežemo neke hude prebliske, da “razsvetljenje” pade z neba. Nič ne pride samo po sebi, za vse se je potrebno pripraviti – še toliko bolj za duhovno. “Hrepenenje po Njem prinese Milost.
 

Vsako učenje, vsaka tradicija ima na to odgovor, določene smernice. Pobožno katoliško življenje zgleda nekako takole:
* molitev zjutraj,
molitev pred jedjo, molitev po jedi,
molitev pred delom, molitev po delu,
molitev pred učenjem, molitev po učenju,
in molitev pred spanjem.
(Za vsako od teh, so specifične molitve.)
* Močno priporočljivo je iti vsak dan k maši, če pa zaradi takšnih ali drugačnih razlogov to ne gre, pa obvezno v nedeljo.
* Nedelja (ne-del-ja; v angleščini čisto nekaj drugega, sun-day; dan sonca) naj bi bil tudi nek Sabbath, dan posvečen Bogu in ta dan se naj ne bi nič delalo – zgolj najnujnejše reči. Zato pa prosti čas toliko bolj posvetiti Bogu in molitvi.
* Ter na vsake toliko časa spoved (enkrat na mesec (?)).

Tako naj bi zgledalo neko katoliško življenje v svetu, svetó življenje v svetu. In kaj je s takšnim načinom življenja narobe? Prav nič?
(…)
 

Kaj danes priporočajo učitelji duhovnosti? Meditacija zjutraj dvajset minut, meditacija zvečer dvajset minut, poleg vsega ostalega. Spomnite se, da Eckhart Tolle priporoča pozornost na dih; pa ne samo zjutraj in zvečer, ampak tudi čez dan, čim večkrat tem bolje. V knjigi Nova Zemlja zapiše: “Vztrajajte eno leto in to vas bo močneje preobrazilo, kot če bi se udeležili vseh tečajev (napisane v nekem katalogu duhovne organizacije). Pa še zastonj je.” Ker mad drugim hoče verjetno biti nevtralen, ne reče “molite k Bogu ali Jezusu”, vendar reče, zavedajte se svoje notranje Prisotnosti. Kdo drug bi rekel, “držite se Boga z eno roko, z drugo roko pa opravljajte svoje dolžnosti”, predvsem pa upoštevanje principa nenavezanosti .
 

Sri Ramakrishna (1836-1886) je učil takole:

Družite se s svetimi ljudmi – pogosto morate iti k tistim, ki častijo Gospoda (bhaktas), ali k zelo pobožnim ljudem (sadhu). Ne boste se mogli osredotočiti na Gospoda, če dan in noč živite v središču posvetnih aktivnosti in v družini. Zaradi tega morate sem ter tja iti v samoto in meditirati na Boga. Na začetku se je zelo težko osredotočiti na Gospoda, če pogosto ne greste v samoto.

Ko je sadika še mlada, mora biti ograjena. Brez ograde jo bodo koze in krave pojedle.

Samoten kotiček in gozd so prostori, kjer lahko meditirate. In vedno imejte dobre misli. ‘Le Gospod je resničen, večna substanca, vse ostalo je neresnično, minljivo.’ S takšnim razlikovanjem (discrimination) se boste otresli minljivih reči sveta.

(a) Zelo pobožni ljudje.. Ne poznam nobenega. Duhovniki – mogoče eden. “Duhovni” učitelji – nah. Mistik – niti slišal nisem o kakšnem, da bi živel v naši državi. K marsikomu lahko greš na tečaj, predavanje ali terapijo, vendar ni nekega osebnega odnosa, niti ni predanosti k Bogu, ni svetosti. Vse je tako nekako vzvišeno, uradno, izolirano.. kot da bi se bali preprostosti, bali tudi osebnega odnosa. So knjige, je kakšen zelo dober govor/predavanje (na youtubu), in to je večinoma vse. Ok ja, so določeni ljudje, ki si prizadevajo biti duhovni po svojih najboljših močeh, in to je v redu in ima svoje mesto – vendar potreben je korak naprej.

Včasih si želim, da bi živel v času Jesusa, ali pa Ramakrishne. Osebni odnos, bivanje v skupni hiši, spontani prihodi in odhodi, nobenega teženja za denar ali kakršnekoli prispevke, molitev, meditacija, predanost Bogu,… Kjer je edina potrebna vstopnica odpoved svetu (pa še to ni nujno, da popolna), “čistost srca”, iskrena aspiracija, biti pripravljen meditirati in slediti nauku,.. Kje je to danes? Kdo danes tako uči? In potem pravijo, da smo bolj razviti kot so bili pred nami, bolj pametni kot predhodniki, a v resnici smo izkoreninili osebni odnos, izkoreninili odnos Učenec-Učitelj, vse se danes podaja precej mehanično, precej distancirano.. No, tako pač je sedaj, vendar tega bo moralo biti konec, če bomo hoteli resnično “napredovati” v “stanju zavesti”. Vsak se bo pač moral pri sebi odločiti kaj hoče, kje hoče nadaljevati; ali hoče nadaljevati s staro zavestjo, ali pa bo naredil preskok v novo zavest. Če hoče nadaljevati s staro zavestjo, potem se mi zdi, da na tem planetu zanj ne bo prostora – če je pa pripravljen narediti preskok, pa lahko rečem, da se bomo še srečali.

(b) Iti v samoto, za dan, ali dva na začetku. Četudi živimo posvetno življenje. Meditirati na samem – cel dan. Sabbath. Izven tečajev. Spet, kje je takšen človek, ki to počne? Kje je takšen človek, ki si je sposoben najti takšno okolje, kjer se lahko resnično preda duhovni disciplini, preda Bogu? Jaz na žalost ne poznam nobenega.. Jih poznam veliko, ki hodijo na tečaje, doma meditirajo/molijo in vse ostalo,.. vendar nič, ki bi si na vsake toliko časa resnično vzeli čas za poglobljeno meditacijo.

Pa tudi, kje danes najti takšen prostor, takšen košček pod soncem, ki bo varen pred živalmi in varen pred nepričakovanimi “nabiralci gob”? Ne vem, se mi pa zdi, da je bilo ozračje temu včasih dosti bolj naklonjeno kot danes. Že zaradi tega, ker je ta (negativni) “rajas” (brezglava aktivnost, drvenje, hitenje) tako močno prisoten v zraku. Pa tudi neka iskrena duhovnost, neko hrepenenje po Bogu je danes bolj žalostno, predvsem pa izven javnega dogajanja. Je pa precej te materialistične duhovnosti; vizualiziranje lepega, lagodnega in brezskrbnega življenja v svetu – ampak to ni dovolj, to ni duhovnost, to ni pok k Kristusu, kvečjemu je to pot tja doli..