Tag Archive for 'nivoji zavesti'

Sri Ramakrishna ~ Sedem (7) nivojev zavesti

iz ‘The Gospel of Sri Ramakrishna
http://www.ramakrishnavivekananda.info/gospel/volume_1/06_brahmo_devotees_i.htm:
(opomba: se oproščam (pravzaprav se ne, ampak ker že ni boljše besede oz. je ne najdem) da nisem prevedel — mogoče prevedem kdaj kasneje)

“The Vedas speak of seven planes where the mind dwells. When the mind is immersed in worldliness it dwells in the three lower planes — at the navel, the organ of generation, and the organ of evacuation. In that state the mind loses all its higher visions — it broods only on ‘woman and gold’. The fourth plane of the mind is at the heart. When the mind dwells there, one has the first glimpse of spiritual consciousness. One sees light all around. Such a man, perceiving the divine light, becomes speechless with wonder and says: ‘Ah! What is this? What is this?’ His mind does not go downward to the objects of the world.

“The fifth plane of the mind is at the throat. When the mind reaches this, the aspirant becomes free from all ignorance and illusion. He does not enioy talking or hearing about anything but God. If people talk about worldly things, he leaves the place at once.

“The sixth plane is at the forehead. When the mind reaches it, the aspirant sees the form of God day and night. But even then a little trace of ego remains. At the sight of that incomparable beauty of God’s form, one becomes intoxicated and rushes forth to touch and embrace it. But one doesn’t succeed. It is like the light inside a lantern. One feels as if one could touch the light, but one cannot on account of the pane of glass.

“In the top of the head is the seventh plane. When the mind rises there, one goes into samadhi. Then the Brahmajnani directly perceives Brahman. But in that state his body does not last many days. He remains unconscious of the outer world. If milk is poured into his mouth, it runs out. Dwelling on this plane of consciousness, he gives up his body in twenty-one days. That is the condition of the Brahmajnani. But yours is the path of devotion. That is a very good and easy path.

 

Povedano še malo drugače: Nadaljuj z branjem zapisa: ‘Sri Ramakrishna ~ Sedem (7) nivojev zavesti’

Elisabeth Haich: Spolnost in joga, Sedem (7) stopenj

‘Spolnost in joga’ (Aura, 2011), ‘Sexual Energy and Yoga’ (1982), ‘Seksualna energija i yoga’ (1998), ‘Sexuele Kraft und Yoga’ (izvirnik, 1982)

elisabeth_haich-spolnost_in_joga-aura_2011      elisabeth_haich-sexual_energy_and_yoga_(1982)

 

Sedem (7) stopenj skozi katere se (lahko) izraža spolna/seksualna energija (Povzetek, stran 218-220):

Skrivnostnost spolne sile je torej, da ni samo zmožna spočenjati novih rodov, temveč ima še drugačno, za človeka veliko pomembnejšo vlogo: postopno vodi njegovo zavest po veliki Jakobovi lestvi razvoja zavesti vse do Boga. Ob tem se spolna sila, ki je v bistvu ustvarjajoči princip – logos, sama preobrazi v svoje prvotno prastanje. To preobrazbo ustvarjajoče energije iz njene najnižje oblike, spolne moči, do njene najvišje oblike, duhovno božanske življenjske energije, lahko človek z isto spolno silo zavestno pospeši, kajti samo polna sila lahko človeku pomaga tako zelo povečati odpornost živčnih in možganskih središč, ki so še v latentnem stanju, da lahko brez škode prenašajo najvišje frekvence božanskega samozavedanja.

Najnižjo obliko ustvarjajoče sile, imenovano spolna moč, doživlja človek v sebi kot nezavedno, telesno spolno težnjo po izpraznitvi, na najvišji stopjji pa kot povsem duhovno stanje, kot božansko-univerzalno ljubezen in kot božansko vsezavest – kot jaz sem.

Od najnižje stopnje, na kateri je človek zgolj žival z razumom, pa do najvišje, božansko duhovne stopnje, vse do vsezavesti, preide človek na Jakobovi lestvi razvoja zavesti sedem stopenj. Te so [bolj podroben opis stopenj je v osmem (8.) poglavju, ‘Sedem stopenj Jakobove lestve’]:
** Prva stopnja: človek je še nezavedno bitje, ki ga usoda slepo premetava. Njegovo spolno življenje je podobno kot živalsko, zgolj nekritična sla po spraznitvi.
** Druga stopnja: prvo, drameče se porajanje zavesti, prvo prebujanje. V spolnem življenju človek že išče telesno ustreznega partnerja, torej je ta stopnja že povezana z izbiro partnerja.
** Tretja stopnja: Zavedanje v čustvih. Iskanje čustveno ustrezne zaposlitve, v spolnem življenju pa partnerja, ki bo usrtezal duševno, čustveno in telesno [“spiritually, emotionaly, but also physically” (eng), jaz bi tu rekel le “čustveno in telesno”]. Težnja in hrepenenje po enosti v družini.
** Četrta stopnja: Zavedanje na mentalni ravni, žeja po znanju, želja po študiju, po duhovnosti in opravljanju duhovnega poklica. V spolnem življenju iskanje inteligentnega in razumevajočega partnerja, ki bo vsestransko ustrezal, in nato poroka iz ljubezni.
** Peta stopnja: Prebujanje magično sugestivnih moči, temu ustrezna ustvarjalna dejavnost in preudaren, sugestiven vpliv na druge ljudi. Samoobvladovanje in obvladovanje usode. Iskanje utelešene dopolnitve iz nezavednega, hrepenenje po ljubezenskem partnerju, ki bi ustrezal duhovno, duševno in telesno [“intelectually, spiritually and physically” (eng); oz. še bolje bi (verjetno) bilo glede na te kvalifikacijo in stopnje “duhovno (5.st), intelektualno (4.st), čustveno (3.st) in telesno (2.st)”]. Neupoštevanje meščanskih predpisov in zakonitosti, a nasprotno, zelo moralni nazori ter zelo moralno življenje iz notranje nuje, po notranjih, božanskih zakonih vesti.
** Šesta stopnja: Univerzalna ljubezen, preroška, duhovniška poklicanost, povsem duhovno razodevanje človeka kot celote. Duhovna enost – mistična poroka z lastnim višjim Sebstvom, z vsem živim svetom.
** Sedma stopnja: Vsezavest, unio mystica – človekova zavest se združi z njegovim pravim bitjem – Jagnje in novi Jeruzalem postaneta eno. Zavedanje v bitju, v Bogu: “Jaz in oče sva eno.”

Človek v enem življenju ne more preiti vseh stopenj, od najnižje do najvišje. Človeški živci ne zmorejo prenesti velikanske razlike v napetosti med najnižjimi in najvišjimi stanji zavesti, čeprav so izredno prožni. Da bi prešel skozi nižje stopnje in si tako postopno okrepil odpornost živcev, potrebuje človek zelo veliko časa; pogosto se mora reinkarnirati. Toda od srednje stopnje, ko se je že prebudil in želi zavestno napredovati vse do najvišje stopnje, se je že sposoben razviti v enem življenju. Najvišjo stopnjo lahko pospešeno, v veliko krajšem času, kot bi mu to uspelo po naravni poti, doseže s spolno silo, ki prebiva v njegovem telesu. Ko jo preneha razdajati in jo hrani zase kot živo gorivo – da bi postopno spodbujal in aktiviral svoja živčna in možganska središča, ki so še latentna – zagospoduje nad duhovno-magičnimi močmi in doseže cilj svojega življenja – vsezavest v Bogu.

Do tega cilja mu po skrajšani poti pomagajo tisočletja stare ustrezne jogijske vaje [med drugim], ki jih dela zavestno, in nerazdana, kot notranje gorivo uporabljena spolna sila.

 

Od tod pomembnost celibata oz. vsaj bolj skrbnega ravnanja s spolno energijo, kot na primer pri tantri in taoistični praksi/filozofiji.

Glej tudi npr.:
** Seksualna energija i yoga (PDF, delni prevod, nekakšen povzetek), www.ivantic.net/Ostale_knjiige/Seksualna energija i joga.pdf
** Tajna seksualne energije, http://logos.mojblog.hr/p-tajna-seksualne-energije/207476.html