Tag Archive for 'sv. Pavel'

sv. Pavel ~ Sadovi duha in dela mesa

naslednji odstavek je ravno tako velikokrat citiran, tudi izven (strogo) krščanskih krogov, npr. E.Haich.

sv. Pavel, Pismo Galačanom, 5,16-26; ‘Sadovi duha in dela mesa’:
(http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=gal+5&id3=1&pos=0&set=6&l=sl&idp0=4&idp1=8&idp2=39)

16 Pravim torej: Dajte se voditi duhu in nikar ne strezite poželenju mesa. 17 Zakaj meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč medsebojno nasprotujeta, tako da ne delate tega, kar bi hoteli. 18 Toda če se daste voditi duhu, niste pod postavo. 19 Sicer pa so dela mesa znana. To so: nečistovanje, nesramnost, razuzdanost, 20 malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, jeza, častihlepnost, razprtije, strankarstvo, 21 nevoščljivost, pijančevanje, žretje in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali božjega kraljestva.
22 Sad duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. 24 Tisti, ki so Kristusovi, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. 25 Če živimo iz duha, tudi delajmo po duhu. 26 Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.

Naš boj se bije proti:

GuidoReni-stMichael_Rome1636

10 Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in njegovi mogočnosti. 11 Nadeníte si celotno božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati zvijačam, ki jih bo pletel hudič. 12 Zakaj naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti gospodovalcem tega mračnega sveta, proti zlohotnim duhovnim silam pod nebesnim oblokom. 13 Zato sezite po božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in v boju obstati. 14 Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravice 15 in z nogami, obutimi v pripravljenost, da oznanjate evangelij miru. 16 Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudobnega duha. 17 Vzemite tudi čelado zveličanja in meč duha, kar je božja beseda. 18 Ob vsaki priložnosti molíte v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen čujte z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete.
~ sv. Pavel, pismo Efežanom 6,10-18

Niti ne toliko proti “krvi in mesu”, ne toliko proti konkretnim ljudem in osebam (čeprav se je z njimi pogosto potrebno spoprijeti/boriti), ampak predvsem proti zlohotni miselnosti, proti temeljni pokvarjenosti, proti egoizmu, kratkoglednosti, nevednosti, aroganci, hinavščini, manipulativnosti,.. Proti “silam”, ki takšen način delovanja podpirajo in podpihujejo.
 

Verjetno so v Matrix-u (1999) s tem mislili podobno:
Matrix is a system‘ (youtube video youtube.com/watch?v=6h5o7-BLsLs)

Neo, matrica je sistem. Ta SISTEM je naš sovražnik. Ampak ko si znotraj, ko pogledaš naokoli, kaj vidiš? Poslovneže, učitelje, odvetnike, tesarje,.. prav te ume ljudi, katere skušamo osvoboditi. Ampak dokler tega ne storimo, so ti ljudje še vedno del tega sistema in zaradi tega so naši sovražniki. Moraš razumeti, da večina teh ljudi ni pripravljena, da jih odklopimo. In mnogi so tako inertni/leni/okorni, tako brezupno so odvisni od sistema, da se bodo borili, da bi ga zaščitili.