The Beatles – Revolucija

..se lahko zgodi le od znotraj, le v glavi. Prava revolucija je duhovna revolucija ali če povem še drugače, prava revolucija je OSVOBODITI svoj UM, ni rešitve v negativnosti in uničevanju ter nato upati, da bo vse v redu. To je ugotovil tudi Bob Marley: “Rešite se umskega suženjstva, nihče, razen nas samih, ne more osvoboditi našega uma.” The Beatles-i pa porečejo tole:

The Beatles – Revolucija

You say you want a revolution Praviš da hočete revolucijo
Well you know Veste kaj
We’d all want to change the world Vsi bi radi spremenili svet
You tell me that it’s evolution Govorite mi, da je evolucije
Well you know Veste kaj
We’d all want to change the world Vsi bi radi spremenili svet
But when you talk about destruction Ampak ko govorite o uničevanju
Don’t you know you that can count me out Ali ne veste, da me lahko izključite
Don’t you know it’s gonna be alright [x3] Ali ne veste, da bo vse v redu
   
You say you got a real solution Pravite, da imate pravo rešitev
Well you know Veste kaj
We’d all want to see the plan Radi bi videli ta načrt
You ask me for a contribution Prosite me za sodelovanje
Well you know Veste kaj
We’re all doing what we can Vsi delamo kar moremo
But if you want money for people with minds that hate Ampak če hočete denar za ljudi, ki podpirajo sovraštvo
All I can tell you is brother you have to wait Vse kar vam lahko povem, bratje, je to, da boste morali počakati
Don’t you know it’s gonna be alright [x4] Ali ne veste, da bo vse v redu
   
You say you’ll change the constitution Pravite, da boste spremenili ustavo
Well you know Veste kaj
We’d all want to change your head Radi bi, da spremenite vaše glave
You tell me it’s the institution Govorite mi, da je institudija
Well you know Vesta kaj
You better free your mind instead Namesto tega raje osvobodite svoj um
But if you go carrying pictures of Chairman Mao Če pa nosite slike predsednika Mao-a
You ain’t going to make it with anyone anyhow Ne boste nikogar prepričali*
Don’t you know know it’s gonna be alright [x3] Ali ne veste, da bo vse v redu
Alright [x7] V redu